måndag, januari 16, 2006

Ungt val

Idag startade Ungt val igen. Det är ett samarbete mellan Aftonbladet och Lunarstorm. Antar att man fått stöd från Ungdomsstyrelsen även detta år.
Ungt val är ett intressant projekt och man måste lyfta på hatten för Aftonbladets goda initiativ för att öka samhällsengagemanget och det politiska intresset bland ungdomar. Om det blir som 2002 kommer det att innebära att de frågor som ungdomar prioriterat högst diskuteras i olika forum under en längre tid och ungdomar får möjlighet att påverka den politiska agendan.

Får hoppas att det denna gång fungerar bättre när själva valet ska genomföras. Sist var det strul med själva röstningen och bara en tredjedel av gymnasieeleverna röstade. Omröstningen kommer att fungera som en stor opinionsundersökning bland gymnsieelever och som partierna garanterat tar till sig av. Sist var det över 3 procent som röstade på främlingsfientliga partier.

Jag hoppas även att Aftonbladet tagit åt sig av den kritik som framkom efter förra Ungt val. Aftonbladet fick då med rätta kritik för bristande objektivitet. Man klarade inte av att på ett tillfredsställande vara den oberoende granskande makten utan bedrev till vissa delar en socialdemokratisk valrörelse.

Jag kommer med intresse att följa Ungt val.

Inga kommentarer: