tisdag, januari 31, 2006

Skärpt straff för rattfylleri?

Rattfylleriutredningens delbetänkande ska snart ut på remiss, men märkligt nog har inte utredaren, hovrättslagmannen Göran Persson, föreslagit en skärpning av straffen för rattfylleri med dödlig utgång. Enligt mediarapporteringen anser han att "dagens straffskalor är utformade på ett ändamålsenligt sätt" och därför behövs ingen skärpning av straffskalorna. Jag förstår ingenting. Denna fråga har debatterats livligt och de straffs som utdöms när ett rattfyllo kört ihjäl en annan människa är löjligt lågt. Skillnaden mellan utdömda straff och det allmänna rättsmedvetandet är gigantisk. Har inte karln följt det senaste årets debatt?!?
Att dagens straffskalor skulle räcka kan man ju tycka om man använde sig av dem, men tyvärr gör man ju inte det. Det är alltid den lägre delen av straffskalan som används. Därför är justitieminister Thomas Bodströms initiativ att göra ett tillägg om en höjning av minimistraffet välkommet. En inte allt för vågad gissning är att remissinstanserna kommer att gå på Bodströms tillägg. Allt annat vore en skandal. Utgår även ifrån att det finns en majoritet i riksdagen för en skärpning av straffskalorna för rattfylleri med dödlig utgång.

Inga kommentarer: