onsdag, mars 08, 2006

En hjärtesak

Expressen har i en angelägen artikelserie lyft upp att kvinnor inte får vård på lika villkor som män när de har hjärtproblem:
  • Kvinnor med hjärtinfarkt får vård senare än män.
  • Kvinnor undersöks mindre noggrant.
  • Kvinnor får mer sällan livräddande ingrepp och nya mediciner.

Resultatet: Fler kvinnor dör på sjukhuset i akut hjärtinfarkt.

Som kandidat till landstingsfullmäktige har jag bestämt mig för att en av de tre huvudfrågorna för mig ska vara jämställd vård. I Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Ändå vet vi att så inte är fallet. Och exemplen på att vården inte är jämställd är många.

Stöd forskningen om kvinnors hjärtan genom att köpa hjärtnålen. Det har jag gjort!

Inga kommentarer: