onsdag, mars 08, 2006

Samtal om värderingar

Hemma igen efter ett trevligt samtal på cafémötet i Linköping som anordnades av Kristdemokraterna i staden. Samtalet leddes av riksdagsledamoten Yvonne Andersson och så deltog jag och kdu:s ordförande Ella Bohlin. Temat var ju "Jobb och Familj - Går det ihop?" men det blev vidare och handlade mångt och mycket om vilka värderingar som styr samhället och oss själva. Intressant med många olika reflektioner och frågeställningar att samtala om. Vi delade också med oss om våra egna erfarenheter av att kombinera jobb och familj. Man kan nog säga att vi alla tre har gjort det som SACO:s ordförande Anna Ekström råder kvinnor som vill göra karriär - vi har gift oss med en jämställd man!

Inga kommentarer: