tisdag, november 11, 2008

Preventivt arbete i fokus

Idag har vår landstingsgrupp varit samlad för gruppmöte. Vi fick bl a en presentation av förslag till handlingsplan för sexuell hälsa. Initiativet till detta arbete togs av Kristdemokraterna i maj 2007. Nu finns ett utkast som fokuserar på ungdomar och unga vuxna och syftet är att handlingsplanen ska bidra till att minska STI-smitta och oönskade graviditeter. Nycklar i detta arbete är skolorna och väl fungerande ungdomsmottagningar.
Denna handlingsplan är ett bra första steg för ökad sexuell hälsa blan ungdomar och unga vuxna. Men en handlingsplan för sexuell hälsa måste omfatta alla åldrar och ha ett bredare perspektiv. Sexuell hälsa är mer än STI och aborter.
Diskussionen var väldigt intressant. En uppgift som väckte stor förvåning var att en tredjedel av de som gör abort har gjort fler än en abort. Här finns mycket att göra om man vill minska antalet aborter!
Sexuell hälsa är en fråga som vi som kristdemokrater agerat i under flera år och tar på allvar. Det visar inte minst socialministerns intiativ på detta område. Vi kommer att fortsätta vara drivande i frågor om sexuell hälsa.
I vår grupp finns det plats för både skratt och allvar. Det delades ut en julgåva från folkhälsoavdelningen (finansierad av Socialstyrelsen) till gruppen som mottogs med många skratt. Kanske några förlägna. Tyvärr, var det väl inte så många som tog med sig gåvan hem. Varför kan man fråga sig? Gåvan visade ju på praktisk handling utifrån den diskussion vi ägnat mycket av dagen åt. Vikten och betydelsen av det preventiva arbetet.

Om någon ångrar sig finns ett eller två paket att hämta på mitt arbetsrum. Först till kvarn...

Inga kommentarer: