måndag, november 03, 2008

Papperslösas rätt till vård

Det är ytterst märkligt att regeringen inte kan komma fram till en gemensam ståndpunkt vad gäller rätten till vård för papperslösa. Jag har svårt att förstå Moderaternas hållning och motstånd i denna fråga. Det handlar om rätten till vård på lika villkor. Ja, ytterst är det en fråga om medmänsklighet.

Regeringens senfärdighet har lett till att flera landsting runt om i landet antagit policies som går ut över rådande lagstiftning för att även papperslösa ska ha rätt till vård. Ekot har gjort en kartläggning som visar att 9 av 21 landsting har fattat beslut om papperslösas rätt till vård. Bra agerat av dessa landsting! Men också ett tecken på ett moraliskt dilemma, som jag anser är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Den papperslöses rätt till vård blir beroende av var i Sverige h*n befinner sig. I slutändan kan det bli en fråga om liv och död. Det är inte medmänskligt. Rätten till vård ska gälla i hela Sverige.

I april tog Jönköpings läns landsting, på initiativ av Alliansen, beslut om papperslösas rätt till vård. Enligt Ekots kartläggning är den en av de mer generösa, men fyller ändå inte alla de behov av vård som papperslösa har. Du hittar policyn här.

Som kristdemokrat är jag glad över att socialministern varit tydlig i denna fråga och deklarerat att papperslösa ska ha rätt till vård på lika villkor. De nio landsting som gått före regeringen ger stöd för socialministerns hållning i denna fråga. Det är bara att beklaga att inte fler landsting tagit liknande beslut och därmed i praktiken tvingat fram en ändring av lagstiftningen. Jag beklagar än mer att Moderaterna i regeringen inte lyssnar på sina partikamrater ute i landstingen. Då hade vi inte haft denna konstiga och inhumana situation för de papperslösa som är i behov av vård. Tobias Billström m.fl. är välkomna till vårt landsting för att förstå och inse vikten av att papperslösa ska få vård på lika villkor.