onsdag, november 05, 2008

Studieresa i kulturens tecken


Information Dieselverkstan
Befinner mig på studieresa i Stockholm tillsammans med landstingets Utbildnings- och kulturdelegation, verksamhetschefer och konsulenter inom landstingets kulturverksamhet samt kulturchefer och kulturpolitiker från kommuner i Jönköpings län.

Det har varit en givande dag med information om Filminstitutets verksamhet samt besök på Dieselverkstan i Nacka. Vi har fått med oss en hel del tankar och idéer om hur man man utveckla verksamheten lokalt och regionalt. Men kanske allra viktigast har varit alla de samtal som förts i bussen på resan upp till Stockholm och kvällens gemensamma middag. Ett syfte med resan är ju att försöka att hitta ett forum för en god dialog mellan kommunal och regional nivå vad gäller kulturfrågorna.

Inga kommentarer: