måndag, november 24, 2008

Vågar du bli gammal?

Aftonbladet drar en lans för bättre äldrevård. Det är bra att man lyfter fram vikten av en värdig äldreomsorg även om inte just ordet värdig används. Men, det är lätt att falla i fällan och måla en allt för svart eländesbild av svensk äldreomsorg och mena att allt är uselt. För allt är ju tack och lov inte uselt och hemskt, även om det finns en hel del som kan bli bättre och mycket görs faktiskt för att förbättra äldrevården. Äldreminister Maria Larsson är verkligen besjälad av denna uppgift och har tagit flera initiativ i rätt riktning.

Givetvis ska brister lyftas fram i ljuset och åtgärdas. Fattas bara annat. Ingen vinner dock på att äldreomsorgen svartmålas. Vem vill jobba inom ett yrke som har låg status, uselt rykte OCH dåligt betalt? Bra personal är ju grunden för en värdig äldrevård. Dessutom leder en svartmålning av äldreomsorgen till otrygghet för många äldre. Kritiken måste vara konstruktiv och leda till förbättringar.

Aftonbladet undrar - Vågar du bli gammal? Ja, det gör jag. Och åren går även om jag inte "vågar bli gammal". Det är liksom så livet är. Om jag fick välja skulle jag vilja bli riktigt gammal på ett äldreboende som Lotte i Köpenhamn där devisen är "ett liv före döden". Hur vi tar hand om våra äldre säger en hel del om vår människosyn och människovärdet.

Ibland ställer jag mig frågan om vi är för fyrkantiga och instutionaliserade i vår syn på äldrevård? Vilken betydelse har behovet av social samvaro och trygghet när biståndsbedömning görs? Om detta skrev jag en ledarkrönika för någon vecka sedan.

Mardrömmen är att bli ensam och bortglömd som den gamla kvinnan i den här sången. Tyvärr är det allt för många äldre som just har det så och det kan inte ens den bästa äldrevården i världen råda bot på...

Inga kommentarer: