måndag, september 22, 2008

10 miljoner till de regionala scenkonstinstitionerna

Dagen har ägnats åt möte med Kulturutredningen i Stockholm. Det märks att man börjar konkretisera sina tankar och förslag allt mer. Idag diskuterades "portföljen" mer ingående under ett antal timmar. Innehåll, förhandlingsmodell och tidsplan. Intressant och en stor utmaning. SKL redogjorde även för huvuddragen i sitt PM om kultur.

Men det som ådrog sig mest intresse från oss runt bordet var nog det som skedde några kvarter bort. Finansministerns budgetpresentation. Vad fanns det för skrivningar kring kultur? Nya satsningar? Glädjande nog satsas 10 miljoner på de regionala scenkonstinstitutionerna. Det har ju varit nolluppräkning och t o m minskade anslag till dem tidigare. Regeringen betonar "förutsättningar för konstnärlig utveckling av och tillgänglighet till teater-, dans- och musik i hela landet". Gott! Även sänkningen av arbetsgivaravgiften på 1 procent ger ett välkommet tillskott till de regionala scenkonstinstitutionerna. Länsmusiken är sammantaget en stor arbetsgivare för musiker.

Intressant är även den satsning som regeringen gör på kulturella och kreativa näringar. Här är en viktig utvecklingsfaktor.

Jag hade gärna sett skrivningar om kultur och hälsa, men man kan ju inte få allt. Kanske det finns med nästa år...

F ö kan jag notera att tåget var försenat till Stockholm p g a lokfel och hem blev vi stående utanför Katrineholm p g a att det bara är ett spår där. Tack vare marginalen på 28 minuter mellan tågen hann jag med tåget hem till Tenhult...

Dags att sova nu. Imorgon väntar Landstingsfullmäktige då beslut ska tas om utgiftsram för nybyggnad av lokaler för Smålands Musik och Teater, d v s "smothuset".

Inga kommentarer: