fredag, september 19, 2008

Telefonväkteri om "smothuset"

Idag har jag tillbringat två timmar på JP:s redaktion för att svara på frågor via telefon och mejl om "smothuset". Utan att överdriva kan jag väl säga att mitt högra öra var rött efter ett antal samtal från äldre personer som var starkt kritiska till att ett nytt hus för scenkonst ska byggas i Jönköping. Det är inte alldeles lätt att svara på frågor när den som frågar redan har "svaren" färdiga, men jag gjorde mitt bästa för att försöka reda ut missförstånd och rena felaktigheter. Förhoppningsvis framgår det i tidningen när frågor och svar trycks.

Majoriteten av dem som ringde "visste" att det skett besparingar och neddragningar i vården. Det är helt FEL! Under de senaste två åren har hälso- och sjukvården tillförts mer än 85 miljoner kronor utöver löne- och kostnadsuppräkning. Visst är det så att det finns saker som måste bli bättre inom vården, det finns det alltid. Nästa år fortsätter satsningarna på sjukvården. Ca 100 miljoner kronor satsas för att öka tillgängligheten, korta köerna och utökade ambitioner. Det är helt FEL att säga att vården blir lidande av att detta hus byggs! Vi har ett välskött landsting och har råd med både kultur och god vård.

Landstingets totala budget är på nästan 8 miljarder kronor. Kulturen (och det är mer än Smålands Musik och Teater) utgör ca 1 procent av den totala budgeten. Det gäller att ha rätt proportioner på vad som diskuteras.
Landstingets investeringskostnad för ett nytt scenkonsthus är 263 miljoner. Jönköpings kommun och privata givare betalar resterande. Många kanske inte vet att landstinget gör investeringar för ca 370 miljoner årligen, det mesta inom hälso- och sjukvårdsområdet. Investeringarna är egenfinansierade.

I flera av samtalen sa man lite nedlåtande att det är "teaterchefens hus". Det är ju helt fel. Nog för att han har varit en drivande faktor för att ge sina anställda en god arbetsmiljö och vettiga förutsättningar för att bedriva professionell teater, men huset för scenkonst byggs för Smålands Musik och Teater och ägare är huvudmannen Landstinget i Jönköpings län. Det är med andra ord vårt gemensamma hus. Ett hus som kommer att bidra till hela regionens utveckling.

Inte sällan sägs det att "vi skattebetalare får stå för notan som ni politiker beslutar om". Jag är också skattebetalare i detta landsting, liksom övriga 80 i landstingsfullmäktige.

Mer förvånande är frågor som lyder typ "måste man bygga så fint"? Varför ska man bygga ett fult hus?

Det är inte heller så att det "bara" behövs en scen för att bedriva professionell teater-, musik- och dansverksamhet. Det trodde jag i min enfald att gemene man visste.

Men det är inte lätt för gemene man att hänga med i svängarna när tidningens chefredaktör ger sken av att det är något annat som gäller vad avser kostnader för huset. Om det kan du läsa mer om här.

Passade på att bli fotograferad när jag var hos JP. Den bild de hade i dagens tidning är fruktansvärt gammal och dålig. Jag måste ju tänka på att min man och mina barn inte ska behöva skämmas för mig;-)

Inga kommentarer: