tisdag, september 30, 2008

Mitt i musiken

För en tid sedan blev jag intervjuad av Mitt i musiken om varför det svenska musiklivet inte går samman och talar med en röst till Kulturutredningen. Idag sändes delar av den intervjun. Tyvärr tog man inte med synpunkterna om att det behövs en samlad nationell musikpolitik där ansvar, roller och uppdrag tydliggörs för de aktörer som har offentligt stöd. Idag saknas en sådan.

Före intervjun skickade Mitt i musiken ut en enkät med ett antal frågor. Det hade varit intressant att höra hur musiksverige ser på framtiden och sin roll.

Inga kommentarer: