onsdag, oktober 01, 2008

Årets stipendiater är utsedda

Ett av de roligaste, men också svåraste uppdraget som Utbildnings- och kulturdelegationen har är att utse landstingets kultur- och arbetsstipendiater. Idag har vi fattat beslut om att tilldela följande kulturarbetare landstingets stipendium:

David Sandberg, filmregissör, får landstingets kulturstipendium med följande motivering:
"För ett respektlöst och ivrigt filmarbete genomfört med stor teknisk kunskap och konstnärlig blick."

Malin Astner, dansare, får landstingets arbetsstipendium med följande motivering:
"För ett gränsöverskridande konstnärskap som lyfter danskonsten till dess yttre kreativa gränser."

Kai Rehn, fotograf, får landstingets arbetsstipendium med följande motivering:
"För en lång fotografisk gärning och ett klarsynt kameraöga mot världen som minskar avståndet mellan människor."

Stipendierna delas ut på landstingets middag i mitten av november.

Inga kommentarer: