torsdag, oktober 09, 2008

Klart besked om LO:s huvuduppgift

Det är bra att Wanja Lundby Wedin är så tydlig om vilken som är LO:s högsta och främsta prioritering. Medlemmarnas intressen kring arbetsrätt är klart underordnade målet om att få en socialdemokratiskt ledd regering. Jag undrar om medlemmarna i LO delar detta synsätt?

Detta visar tydligt på att fackförbunden bör vara partipolitiskt obundna för att verkligen kunna sätta sina medlemmars intressen i främsta rummet. Det är väl därför facken finns till? Eller?

Inga kommentarer: