fredag, oktober 31, 2008

Veckans ledare

Denna veckas ledare i Kristdemokraten är signerad av mig och ämnet är behovet av en sammanhållen nationell musikpolitik. Du kan läsa den här.

2 kommentarer:

kihlstrom sa...

Det är väl lätt att säga uifrån ett regionalt perspektiv. Ska vi också ha en nationell danspolitik, en nationell teaterpolitik, en nationell konstpolitik osv..Vad jag vill säga är väl att detta ska prioriteras och vägas mer på regional nivå. På den nationella nivån ska vi kanske mer ge ramarna. Kulturutredningen är inte så oviktig i detta sammanhang.

Mia sa...

Kihlström// Varför är det lätt att säga ur ett regionalt perspektiv?

Jag och flera med mig anser att det behöver tydliggöras vilken roll, vilket ansvar och uppdrag som vilar på nationell, regional och lokal nivå. Mål och syfte med varför statligt stöd ges. Det är inte så tydligt idag.
Detta gäller även för dansen, teatern och konsten. Kalla det för ramar/riktlinjer om det är ett bättre ord.

Självklart ska man regionalt jobba med prioriteringar, mål och syfte för den verksamhet som bedrivs. Jag ser ingen motsättning i det.

Just roll- och ansvarsfördelningen har varit en fråga som diskuterats vid möten med Kulturutredningen. Ska bli intressant att läsa betänkandet i februari.