tisdag, oktober 28, 2008

Hyrläkare, fullfondering och vårdval

Dagen har ägnats åt landstingsfullmäktige. Delårsbokslut 2 debatterades och kom att handla mycket om de ökade kostnaderna för hyrläkare. Här går en vattendelare mellan majoritet och opposition. Oppositionen vill ha ett hyrläkarstopp. Punkt. Majoriteten anser att patienterna blir lidande genom längre väntetider om man inte använder sig av hyrläkare. Givetvis är det önskvärt att inte behöva anlita hyrläkare då det är dyrare och det jobbas på andra lösningar för att kunna ge invånarna i rätt tid. Med patientens bästa i fokus tvingas man därför ta till hyrläkare. En annan skiljelinje går vid om man ska redovisa enligt blandmodell eller fullfondering. Majoriteten anser att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvis bild av pensionsåtagandena som landstinget har.

Den stora debatten idag handlade om att införa vårdval i Jönköpings län. Även här blev det tydligt att det finns en skiljelinje mellan majoritet och opposition. En del ledamöter målade upp en skräckbild hur av hur dåligt det är med vårdval och att patienter får mer makt. Undrar om socialdemokrater i landsting där man är med och inför vårdval tycker att man bedriver "högeridéer". Det är så (s) här i länet ser på vårdval. Det verkade inte heller spela någon roll för oppositionen att det blir lag på att införa vårdval. Det går liksom inte bara att passa och vänta. Det blev votering 46-34. Vi tog med andra ord ett historiskt beslut idag om att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en vårdvalsmodell.

Noterade f ö att folkpartiets gruppledare ÄR Folkpartiet i landstinget. Han sa följande: "Från Folkpartiets sida, min sida..."

Inga kommentarer: