onsdag, oktober 15, 2008

Ska studieförbunden syssla med stora kulturprojekt?

Ska studieförbunden syssla med stora kulturprojekt? Ja, den frågan ställer JP i dag med anledning av att teaterprojektet "Resa utan slut" riskerar att gå back. Flera större kulturprojekt med studieförbund som projektägare har gått med underskott det senaste året. Jönköpings kulturchef är kritisk och menar att Studieförbunden i första hand ska ägna sig åt fortbildning för vuxna i form av studiecirklar. Därför ska kommunen ändra villkoren för bidrag till studieförbunden.

Jag blev uppringd av JP igår och fick frågor kring detta. Jag delar inte riktigt kulturchefens syn på Studieförbundens verksamhet och vad folkbildning är. Även ett teaterprojekt är folkbildning, enligt mitt sätt att se det. Dessutom tycker jag att studieförbundens barn- och ungdomsverksamhet är väldigt viktig. 5 procent av landstingets bidrag till studieförbunden är för övrigt "vikta" för kulturaktiviteter.

Sommarspelen i länet där amatörer och professionella samverkar är viktiga och utvecklar både människor och stärker den lokala identiteten. Det finns många goda exempel på detta, "Ja vi elsker" i Öreryd för att nämna ett av dem. Dessa teaterprojekt har ofta ett studieförbund som samarbetspartner alt. projektägare. Och denna samverkan tycker jag är bra. Det man kan fråga sig är om man drar igång alldeles för stora projekt utan att ha rätt kunskap för att kunna genomföra dem? Den frågan kan bara studieförbunden själva svara på.

Att dra in "Elviskonserterna" i samma resonemang som teaterprojekten är helt fel. Det är en enorm skillnad att agera konsertarrangör och att driva ett teaterprojekt. Det senare är folkbildning.

Jag kan tyvärr inte länka till artikeln i JP då tidningen inte har någon nätupplaga.

Inga kommentarer: