torsdag, oktober 16, 2008

En märklig diskussion om stadsbyggnadsvisionen

Kommunfullmäktige i Jönköping skulle vid sitt senaste möte anta Stadsbyggnadsvisionen. Men det blev återremiss p g a skrivningar om kreativa individer och kreativa sektorn. För mig är det helt obegripligt vad som är problemet med dessa skrivningar? Enligt referatet i tidningen var det en "skrämmande människosyn". Jag förstår ingenting. Jag tycker att det var bra skrivningar som det var och som visade på att man insett betydelsen av kreativitet för utveckling och tillväxt.

I dagens tidning kan man läsa att "kreativa individer" bytts mot "olika". Man tog helt bort meningen "Tillgång till talanger: smarta, kunniga och kreativa människor är i dag en viktig faktor för lokaliseringen av den kreativa sektorns företag." Man ändrar också att "tillväxt sker i den kreativa sektorn" till "tillväxt sker i service- och tjänstesektorn". Alla dessa förändringar är att beklaga och känns som två steg tillbaka.

Eller vad säger kommunpolitikerna om följande:

  • Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett samarbetsavtal med Richard Florida som lanserat idéerna om den kreativa klassens uppgång och dess betydelse för regional tillväxt. Han har räknat fram ett kreativitetsindex som visar förutsättningarna för tillväxt. Florida hävdar att Sverige har det allra högsta kreativitetsindexet i världen.
  • Kultursektorn växer snabbare än ekonomin i dess helhet, enligt EU-rapporten "The Economy of Culture in Europe".
  • Flera internationella forskningsrapporter visar på kulturens betydelse för hållbar utveckling och regional tillväxt.
  • 35 storstadsregioner runt om i världen har studerats och det centrala i dessa städers framtidsstrategier för att möta den globala konkurrensen, är att locka till sig unga, välutbildade och kreativa människor.
  • Arbete pågår för att utveckla och etablera ett "Institut för kultur, kreativitet och konkurrenskraft" i Jönköping.

Tyvärr kan jag inte länka till artiklarna i JP eftersom tidningen inte har någon nätupplaga.

Inga kommentarer: