onsdag, oktober 08, 2008

Nu blev det bråttom med namnfrågan

JP upphör aldrig att förvåna. Först jobbar man aktivt för att bilda opinion mot ett nytt hus för Smålands Musik och Teater. Nu utlyser man en namntävling för att döpa det s k smot-huset! Man säger sig låta "folkets röst tala" genom denna namntävling. Underförstått gick politikerna emot "folkets röst" i beslutet om nybyggnationen. Man har valt ut sju namnförslag som man kan rösta på.
Intressant är att man i annonsen för sin namntävling talar om att Landstinget arbetar med ett namn på huset, men JP anser att namngivningen är så bråttom att man utlyser en egen namntävling. Vilken omtanke. Nu är det ju inte så att det är JP och JP:s läsare som har eget mandat att avgöra vad det nya huset för Smålands Musik och Teater ska heta eller när det ska döpas. Det är en fråga för hela Jönköpings län, vilket innebär att länets alla medborgare ska få möjlighet att tycka till i namnfrågan i sinom tid.

Inga kommentarer: