torsdag, oktober 23, 2008

Musik dagen lång

Var uppe före tuppen i morse för att ta morgonflyget till Stockholm och Rikskonserters Musikrådslag. Taxin hämtade mig strax efter fem. Insåg att jag inte flyger tillräckligt ofta, för jag hade kunnat sova en stund till om jag vetat att det serverades frukost på flyget...

Rikskonserter bjöd in till rådslag för att redovisa vad det minskade anslaget på 10 miljoner innebär för Rikskonserter och dess samverkanspartners. Stora delar av svenskt musikliv var representerat vid rådslaget. Efter lunch blev det även en mer allmän och väldigt intressant diskussion om avsaknaden av en samlad nationell musikpolitik och musikens betydelse. Vi från Länsmusiken har vid ett flertal tillfällen lyft fram att det behövs en samlad nationell musikpolitik. Det är viktigt att tydliggöra musikens roll och betydelse och varför det offentliga ska stödja musiklivet. Även roller, uppdrag och ansvar behöver tydliggöras för de aktörer som har offentligt stöd. En förhoppning är att Kulturutredningen föreslår att en nationell musikpolitik tas fram.

En sån här dag knyts många kontakter och samtalen vid fika och lunch är mycket viktiga. Konstaterar att musiklivet består av en mängd organisationer som presenteras med förkortningar. Jag skulle behöva en lista där förkortningarna förklaras...

Att flyga till Stockholm ToR är inte riktigt min melodi. Det är bra mycket smidigare att gå ner till tåget. Inga transporter till och från flygplats, ingen incheckning eller säkerhetskontroller. Inte heller en massa "dötid" i väntan på avgång. Ett par andra fördelar med tåg är att det är bekvämare och så kan man jobba uppkopplad.

Inga kommentarer: