tisdag, oktober 21, 2008

(S) vill inte ha en utvidgad vårdgaranti

Idag har den socialdemokratiska oppositionen i landstinget presenterat sitt alternativ till budget för 2009. Intressant att notera är att man sänker de finansiella målsättningarna och använder pengar som skulle avsättas för pensioner till löpande verksamhet. På så vis ökar pensionsskulden och (s) skjuter dessa åtaganden framför sig. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Pensionspengarna vill man använda för att bl a öka anslagen till Länstrafiken och sänka patientavgifterna.

Noterar också att Socialdemokraterna vill stryka hela stycket i budgeten om "Utvidgad vårdgaranti". (S) säger alltså nej till att utvidga vårdgarantin till att gälla även radiologi, klinisk fysiologi och laboratorieundersökningar. (S) säger också nej till att skärpa upp vårdgarantin under planperioden från 0-7-90-90 till 0-7-60-60. Likaså säger (S) nej till att utarbeta mål för en vårdgaranti inom vilken tid man ska få hjälp på akutmottagningarna.

Föga förvånande vill man stryka skrivningen om att "Alternativa driftsformer kan vara ett alternativ inom såväl primärvård som specialiserad vård."

Inga kommentarer: