måndag, oktober 27, 2008

Lärandelunch i Värnamo

Idag har jag varit på Lärandelunch i Värnamo tillsammans med två av mina Allianskollegor. Det var Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund i Jönköping som stod för inbjudan. Syftet var att berätta mer om vad sjukgymnasterna kan bidra med för ett friskare Sverige. Man lyfte särskilt fram vikten och behovet av sjukgymnaster inom psykiatrin. Vi förde ett intressant och givande samtal. Det blev en lärorik lunch som även var god. Ett bra sätt att få mer kunskap.

I övrigt har dagen ägnats åt förberedelser inför morgondagens landstingsfullmäktige samt författande av ledare till Tidningen Kristdemokraten.

Inga kommentarer: