tisdag, september 23, 2008

Motion om nollvision för suicid

Vänsterpartiet hade motionerat om att landstinget ska ta fram en nollvision för suicid, självmord, bland unga. Utskottet som arbetat fram yttrandet över motionen föreslår att man ska utreda hur en nollvision för suicid kan förverkligas i Jönköpings län. Man breddar frågan så att den omfattar alla åldersgrupper. Det är en viktig fråga.

Här är mitt inlägg i motionsdebatten:

Ordförande, ledamöter

Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Suicid, självmord, är fortfarande ett tabubelagt område att prata om trots att tre gånger så många dör genom självmord jämfört med hur många som dödas i trafiken varje år.
Internet är en fantastisk uppfinning, men också ett svart redskap för den som funderar på att ta sitt liv. Det finns en mängd självmordschattar och forum. Du kan med hjälp av ett enkelt klick hitta fram till självmordsguider med råd om hur du med olika metoder kan ta ditt liv. Tiden från tanke till handling förkortas, inte sällan med hjälp av anonyma personer som uppmuntrar till handling. En av de välbesökta självmordsguiderna inleds med följande: Guiden är skriven för den som funderar på självmord men inte vet hur dom ska gå tillväga. Jag kan inte garantera att informationen är absolut korrekt, men jag hoppas att den kan fungera som en vägledning på vägen till det perfekta självmordet och mindre lidande för dig som planerar att ta ditt liv eller för vem som helst som kommer att läsa den... Det är skrämmande läsning.

Jag vet inte om du såg Uppdrag granskning för någon vecka sedan. Det handlade om just medhjälp till självmord via så kallade självmordssajter. Man intervjuade en person som bistått med ”recept” på hur man begår ett säkert självmord. Han sa att han var för pro choice - att alla har rätt att bestämma om man vill leva eller dö. Att man har ett ansvar för sitt liv och död. Visst har man ansvar för sitt eget liv, men det är en skrämmande syn på hur man hjälper en medmänniska som är deprimerad och mår dåligt. Vilken hjälp är råd om det perfekta självmordet till en person som mår så dåligt att han eller hon inte orkar leva längre? Tänker man klokt och rationellt när man är djupt deprimerad?
Det är därför som det preventiva arbetet måste prioriteras. Vi måste träna oss i att samtala om existentiella frågor, om liv, död och självmord och skaffa oss grundläggande kunskap om ångest, depression, självmordstankar och självmordsförsök. Det är i det förtroliga samtalet mellan två människor som den första ”livräddningsinsatsen” kan göras.

I folkhälsopropositionen som presenterades av folkhälsominister Maria Larsson i våras, finns en nollvision för suicid med. Det var på tiden! En nollvision visar att det är bråttom och att det är ett stort samhällsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp ett mål om att minska antalet självmord med en tredjedel till år 2020. I Sverige skulle det innebära ca 500 färre självmord jämfört med 2005. Vi måste gå från ord till handling.

Varje år är det mer än tre gånger så många människor som dör genom självmord jämfört med i trafiken. För trafikdöden har vi haft en nollvision och ett säkerhetsarbete i många år. Ca 70 miljoner satsas varje år på forskning kring trafiksäkerhet. Anslagen till forskning kring suicidprevention är endast ca 3 miljoner kronor per år. Här finns mer att göra om vi menar allvar med nollvision för självmord.

Det är bra att utskottet tar ett helhetsgrepp och vill att man utreder hur en nollvision kan förverkligas i Jönköpings län. Självmord är inte bara en fråga för unga. Det är ett samhällsproblem. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år. Män över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen per 100 000 invånare. En fjärdedel av självmorden begås av en person som är över 65 år. En studie visar att 8 av 10 av de äldre var deprimerade innan de tog sitt liv. Forskning visar att de som gjort självmordsförsök löper större risk för att begå självmord. Här är de unga överrepresenterade. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt. Genom förebyggande insatser och ökad kunskap kan vi rädda liv.

Landstingsfullmäktige biföll styrelsens förslag om att utreda hur en nollvision för suicid kan förverkligas i Jönköpings län.

Inga kommentarer: