tisdag, september 23, 2008

Kraftfullt JA till "smothuset"

Huvudnumret på landstingsfullmäktige var ärende nr 10 och nybyggnation för Smålands Musik och Teater. Det blev ingen direkt debatt, utan mer av deklarationer varför man är för eller emot ett nytt hus för scenkonst. I anförandena gick vi från Bröderna Lejonhjärta till Humle & Dumle.

En av de moderater som är emot en nybyggnation angav som skäl att "Alliansen genomför den största kulturpolitiska satsningen någonsin i detta landsting". Jag som är stolt över det...

Här är mitt inlägg i debatten:

Ordförande, ledamöter

Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

I oktober förra året tog vi beslut om att bygga ett nytt hus för Smålands Musik och Teater. Det var ett enigt fullmäktige som biföll satsningen. Sen dess har anbud öppnats, byggnaden bantats och omräkningar har gjorts. Trots det räckte inte de budgeterade medlen. Det är därför vi behöver ta ett nytt beslut i dag. Det är väl ingen av oss i denna lokal som gläds över kostnadsökningen. Men behovet av ett nytt hus för scenkonst kvarstår och det lär inte bli billigare om vi skulle börja om från början igen. Jag är glad över att det finns en enighet över alla partigränser för att göra denna satsning. Det är en styrka.

Det nya huset ger en fullgod arbetsmiljö med bra repetitionslokaler och vettiga förutsättningar att bedriva professionell scenkonst. Men det handlar inte enbart om arbetsmiljö. Ett viktigt syfte är ju att ge verksamheten möjlighet att utvecklas. Att stärka kulturlivet i regionen. Större och funktionella lokaler gör att fler kan ta del av utbudet. Inte minst bidrar huset till att vi gör teatern, musiken och dansen tillgänglig för funktionshindrade på ett bättre sätt än i dag. Huset blir fullständigt handikappanpassat och dialog sker med Länshandikapprådet. Med bättre lokalförutsättningar kan utbudet breddas genom samverkan med andra konserthus, teatrar, danskompanier och operahus – nationellt och internationellt. Sedan den s k jönköpingsklausulen togs bort finns ännu större möjligheter att bredda utbudet i huset. Nu kan även annan verksamhet än Smålands Musik och Teater bedrivas i huset. Min vision är ett hus som sjuder av liv och verksamhet där alla känner sig välkomna.

Det nya huset blir en viktig mötesplats och skapar förutsättningar för oväntade gränsöverskridande möten. Gör kultur tillgänglig både för upplevelse och medverkande eller eget skapande. Här kan möten ske mellan människor i olika åldrar eller av etnisk bakgrund på ett naturligt sätt. Kulturen kan bidra till att överbrygga klyftor. Möten mellan människor utgör en grundsten i en vital demokrati.

Smålands Musik och Teater har ett unikt arbetssätt där konstarterna samverkar över konstgränserna. Det skapar dynamik, kreativitet och oväntade möten. Det nya huset ger bättre förutsättningar för att utveckla detta arbetssätt. Smålands Musik och Teater uppmärksammas exempelvis nationellt för sitt dansprojekt FUSE, samarbetet med amatörer i sommarspelen, Freja och arrangörsutvecklingen genom Brahefestivalen. Satsningen på ett nytt hus väcker stort intresse och sätter både Jönköping och regionen på kartan.

Det finns en oro för att det blir mindre med verksamhet ute i länets kommuner när huset byggs. Jag vill då påminna om att vi antog en Kulturpolitisk vision i mars. Uppdragen där kvarstår. Smålands Musik och Teater ska verka i länets alla kommuner. Prioriterat är kultur för barn och unga.

På insändarsidorna har man ställt kultur mot vård. Inte sällan har det skrivits om besparingar och nedskärningar i vården. Det är helt fel. Det har inte varit några besparingar inom vårt landsting under de senaste åren. Utöver löne- och kostnadsuppräkning har hälso- och sjukvården tillförts mer än 85 miljoner de två senaste åren. Satsningen på vården fortsätter nästa år för att öka tillgänglighet och korta köer. Med en välskött landstingsekonomi kan vi satsa både på ett hus för Smålands Musik och Teater och god vård.
Lite fånigt att begära votering när det är så uppenbart att det är fyra personer i hela fullmäktige som kommer att rösta nej. Det var ju t o m så att varje ledamot deklarerat sin ståndpunkt i dagens JP med bild och allt. Siffrorna blev som väntat 77-4 även om skärmen visade att en person var frånvarande. Det var fel på den ledamotens voteringsdosa.
Jag tycker att det var kul att så många åhörare fanns med i Rosensalen för att höra debatten om smothuset. Skulle önska att samma intresse fanns för landstingets övriga verksamhet...
Jag är glad över att vi äntligen är så långt framme i detta ärende. Nu väntar vi på beslutet om överklagandet innan spaden kan sättas i marken. Dagens beslut är stort och historiskt. Det sätter Jönköping och Jönköpings län på kartan.
Noterade f ö att beslutet om att finansiera inköp av tågfordon för 145 miljoner klubbades igenom utan att en enda person begärde ordet...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Ni bygger Smothuset och jag måste vänta på ett läkarbesök i över2 veckor. Sverige är ett U-land.
Tack för det Mia!

Mia sa...

Anonym// Att Smothuset byggs påverkar faktiskt inte väntetiderna i vården. Man måste skilja på investerings- och driftbudget. Så det finns inget samband mellan att du tyvärr fått vänta på ett läkarbesök och bygget av Smothuset.

Det är ingen som är nöjd med att det är köer i vården och vi jobbar aktivt för att förbättra tillgängligheten. Därför har vi satsat extra resurser på detta. Under 2009 satsar vi 100 miljoner utöver gängse kostnadsuppräkning för att stärka vården. Men det handlar inte bara om mer resurser för att förbättra tillgängligheten. Även arbetssätt och rutiner behöver förbättras.

Kulturens andel av Landstingets totala budget är ca 1 procent.

Man kan vara kritisk mot oss landstingspolitiker för att man inte får vård i den tid man anser att man behöver den, men att kalla Sverige för ett U-land främjar inte en seriös dialog.