lördag, september 13, 2008

Tack och lov att Svensson Smith inte är infrastrukturminister!

Tack och lov att Karin Svensson Smith inte är infrastrukturminister eller har något inflytande på regeringens infrastruktursatsningar. Då skulle vägnätet vara ännu sämre om ett par år. Vi vet ju hur det har sett ut under de år som hon och hennes parti utgjorde stöd till socialdemokraternas regering. Underhåll av vägnätet har inte stått så högt på agendan... Inte heller har jag sett de stora satsningarna på järnväg från den regering som Svensson Smith gav sitt stöd. Underhållet av det regionala tågnätet är starkt eftersatt. Varför satte inte s-regeringen igång en satsning på Götalandsbanan? Jo, det var mycket snack och lite verkstad.

Svensson Smith anser att man inte ska investera alls i vägar. Alltså vill hon hellre att uselt underhållna och trafikfarliga vägar ska vara som de är. Tack för det. Hennes idé är att alla investeringar ska göras i järnväg. Jag gillar också tåg, men man måste kunna välja när man ska åka tåg, flyg, bil eller buss. Även i framtiden kommer folk att köra bil, åka kollektivt med buss och gods kommer att gå på landsväg. Vad än Svensson Smith anser om det. Det går liksom inte ett tågspår till alla butiker eller varje by... Varför ska transporter på hjul ske på usla och trafikfarliga vägar?!?

Inga kommentarer: