tisdag, februari 13, 2007

Nu genomför vi det vi gick till val på

En av de punkter som Alliansen gick till val på var ökad mångfald i vården med fler alternativa vårdgivare. Igår höll landstingsledningen presskonferens och presenterade en strategi för ökad mångfald i vården. Syftet med detta är att öka tillgängligheten i vården för våra patienter. Idag har vi problem att rekrytera distriktsläkare till flera av våra vårdcentraler.

Oppositionens reaktion var väntad och populistisk. Formulerad i slagord. Eller vad sägs om följande uttalande: "Skall generösa aktieutdelningar så småningom hamna i privata vårdgivares fickor?" Fånigt. Resonerar (s) på samma sätt när det gäller de stora vinstgivande läkemedelsföretagen? Nej. Hade varit intressant om man hade haft konkreta lösningar på hur man ska komma tillrätta med läkarbristen och öka tillgängligheten för patienterna inom primärvården. Man har ju misslyckats de senaste åren inom detta område. Dessutom visar oppositionen att de skrivningar angående positiv inställning till alternativa vårdgivare som har stått i flerårsplanen de senaste åren, enbart var fina ord utan handling. Nu genomför den nya majoriteten det vi gått till val på och fått länsinvånarnas mandat för.

Intressant att notera är att socialdemokrater i exempelvis Östergötland inte är främmande för alternativa vårdgivare. Vården är ju fortfarande solidariskt finaniserad.

Inga kommentarer: