måndag, februari 19, 2007

Nybyggaranda

På förmiddagen idag har vi haft en sittning tillsammans med företrädare för Almega och Svenskt Näringsliv och samtalat om upphandling av entreprenader, kundval mm. Väldigt intressant och givande. Jag tycker att det känns lite "nybyggaranda" och att vi bryter ny mark genom att anta en strategi för mångfald i vården och i ett första skede lägga ut fyra vårdcentraler på entreprenad. Men det återstår ett gediget arbete innan vi nått fram. Det är nog bra att ta små små steg för att få en förändring som blir bestående.

Inga kommentarer: