måndag, maj 19, 2008

Bland kalvar, blommor och hästar

Idag har riksdagsledamoten Irene Oskarsson och jag varit på studiebesök på Tenhults Naturbruksgymnasium. Vi fick oss en rundtur där vi fick se hela bredden av verksamheten. Vi fick se växthusen med alla blommor, smådjuren, stall, mjölkanläggning mm. Irene kände sig som på hemmaplan när hon fick kliva ner i mjölkgropen (se bild), medan jag kände mig mer bortkommen. För mig är det är en okänd värld som jag dessutom får allergiska besvär av. Förutom den nya kunskapen fick jag med mig kliande ögon och något tung andning. Men det var det värt. Jag tackar Torbjörn för ett intressant och givande studiebesök!

Utmaningen för Tenhults Naturbruksgymnasium? Att få en jämnare könsfördelning bland eleverna. Idag är det 80 procent flickor!

Inga kommentarer: