fredag, maj 30, 2008

Det finns ett liv före döden

DN-debatt (var annars?) presenterar Torbjörn Larsson huvudförslagen och tänket i utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen". Det är äldreminister Maria Larsson som tillsatt utredningen. Och den är välkommen. Det handlar om värderingar, om hur vi ser på våra äldre. Det är ju våra värderingar som genomsyrar äldreomsorgen och därför är det så viktigt att värdegrunden lyfts fram. Jag fastnar för orden: "Därför måste vi få en lagstadgad nationell värdegrund som handlar om att organisera de äldres vardag till ett gott och värdigt liv och inte enbart om vård av sjukdom."

Jag har skrivit om Thyra Frank i denna blogg tidigare och när man hör henne föreläsa om äldreomsorg sammanfattar hon det så mitt i prick med orden "Det finns ett liv före döden". Hon menar också att ett äldreboende måste vara ett hem, inte en institution. Ett sådant synsätt präglar den vård och omsorg som ges och vem man är till för.

En värdig äldreomsorg omfattar och tar hänsyn till människans alla behov, såväl fysiska som psykiska och andliga behov, vilket Larsson betonar i artikeln. Våra behov ser olika ut och måste få göra det. Frågan är om hänsyn tas till det? I grunden handlar det om bemötande - hur vill du själv bli bemött som gammal?

Jag hoppas att denna utredning sätter tydliga avtryck och inte bara blir en utredning i mängden.