måndag, maj 12, 2008

Konferens om neuropsykiatriska funktionshinder-missbruk-kriminalitet

Jag befinner mig i Örebro på ST:s konferens om "Neuropsykiatriska funktionshinder-missbruk-kriminalitet". Jag är inbjuden som gäst och ska delta i hearingen imorgon. Det har varit en dag med bra föreläsningar och många intryck. Det är lite märkligt att det är just Kriminalvården som är drivande för att man ska sätta in tidiga insatser för att stödja och hjälpa personer med ADHD. Borde exempelvis inte skolan vara mer tongivande i dessa diskussioner?

Ca 25 % av klienterna inom kriminalvården har ADHD.
Ca 30 % av alla blandmissbrukare har ADHD. Är det då inte märkligt att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2007 inte ens nämner ADHD? ADHD innebär en ökad risk för att hamna i missbruk och kriminalitet.

Jag tror att alla föreläsare har betonat vikten av tidiga insatser.

En av föreläsarna, Maria Andersson, berättade hur det var att leva med ADHD och att hon självmedicinerade med amfetamin innan hon fick sin diagnos och sen medicin för att få vardagen att fungera. Jag fastnade vid hennes ord om att hon var besviken över att få diagnosen först i vuxen ålder. För Maria gav medicinen henne ett fungerande liv. Hur många går runt och självmedicinerar med amfetamin utan att få stöd och hjälp?

Gunilla Dobrins föreläsning om bemötande och förhållningssätt var tankeväckande och viktig. Hon menade att man lär sig inget av att bara bli bestraffad, utskälld och fördömd. Man behöver lära sig alternativ till beteende/agerande. Dobrin menade att man måste fylla följande behov för att må bra i relation till andra: respekt, tillit, bekräftelse, närhet, tillhörighet, ömhet/värme och identitet. Fylls inte behoven skapas olika beteenden, attityder och försvar som skapar negativa tankefällor.

Vanna Beckmans föreläsning om motståndet mot ADHD var intressant. Hon menade att många av de argument som används i debatten kring ADHD härstammar från Scientologerna som är starkt emot diagnosen ADHD. Måste läsa mer av Beckman.

F ö stod vi upp och sjöng för folkpartiets gruppledare Johan Pehrson som nyligen fyllt 40 år. Måste ärligt säga att jag trodde att han var äldre...

Om en timma är det middag på Örebro Slott. Det blir nog många intressanta samtal runt bordet.

Inga kommentarer: