onsdag, maj 14, 2008

Orkidé eller ogräs?

Under tisdagen fortsatte ST:s konferens om NPF-missbruk-kriminalitet i Örebro.

Vi fick information om ADHD-projektet vid Norrtäljeanstalten. Ett intressant projekt som ska bli intressant att följa. Idag räknar man med att 25 % av de intagna på anstalter har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder (vanligast ADHD). I föreläsningen fick vi veta att flera landsting inte fortsätter behandlingen efter villkorlig frigivning, vilket är olyckligt. Man menade att det behövs garantier från ordinarie vårdgivare att påbörjad behandling forsätter efter frigivningen. Det är ju en långvarig behandling.

19 % av de nyinskrivna i Kriminalvården är under 25 år och de döms ofta till återkommande korta straff. Om 25 % av dem som är på anstalt har ADHD blir det svårt att jobba med ADHD-behandling då straffen är korta. Här är nyckeln ett gott samarbete mellan hemlandstinget och Kriminalvården.

Under konferensen är det flera som har lyft frågan om det behövs en vårdgaranti för ADHD-utredning. I flera av landstingen är väntetiderna över flera år. Visst är det ett stort problem med de långa väntetiderna för att få en utredning. Man kan upphandla utredningar, men det vore inte riktigt rättvist mot patienten att göra en utredning och konstatera en diagnos om man inte kan erbjuda behandling och stöd i anslutning till diagnosen. Det finns mycket att jobba på.

Tommy Nyholm, leg psykolog och bonde, inledde sin föreläsning om att prata om synsätt på personer med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Han drog parallelen till sina ängar, är det orkidéer eller ogräs? Nyholm menade att det är orkidéer, udda blomster i vår herres hage, som behöver rätt jordmån och omsorg för att växa och blomma. En fin bild.
Han gick igenom de olika diagnoserna inom NPF och menade att det ofta är en samvariation som är tyngre än en enskild diagnos, men att det inte värderas så av LSS och Försäkringskassan.

Konferensen avslutades med en hearing med en stor panel. Jag deltog i panelen med mitt landstingsperspektiv.

De två dagarna i Örebro har varit lärorika och intressanta. Jag har fått ny kunskap som jag kommer att ha nytta av. Stort tack till Steve och Per som bjöd in mig som gäst.

Inga kommentarer: