onsdag, maj 21, 2008

Bryter vi mot lagen?

Idag väntas riksdagen tyvärr fatta ett inhumant beslut om rätten till vård för papperslösa. Det är så man skäms. Jag hoppas att de kristdemokratiska riksdagsledamöterna inte röstar för lagförslaget. Det minsta man kan göra är att lägga ner rösterna, även om det är lite beigt.
I vårt landsting är jag stolt över att det är Alliansen som tagit initiativ till att även papperslösa ska få vård. Vi har antagit ett policydokument för detta och det i full politisk enighet. Det handlar om medmänsklighet och etik. Vad jag vet är det bara vi och Skåne samt Sahlgrenska som har en policy för detta. Kommer andra landsting att följa efter? Om, borde väl i princip en utredning om landstingens skyldigheter vad gäller vård för papperslösa vara tämligen onödig. Då har ju landstingen redan tagit ställning i frågan.

Frågan är om de landsting som antagit en policy för vård till papperslösa bryter mot lagen som riksdagen väntas besluta om idag?

Inga kommentarer: