torsdag, maj 08, 2008

En dag på sjukgymnastiken

Idag har jag varit och besökt sjukgymnastiken på Ryhov hela dagen. En intressant och givande dag med mycket information, ny kunskap och intryck. Jag har fått se bredden av den verksamhet som bedrivs på kliniken. Jag har också fått ta del av de behov som finns, t ex omklädningsrummen för bassängverksamheten.
Det är synnerligen märkligt att det skiljer sig så mycket åt vad gäller sjukgymnastkompetens vid länets tre dialysmottagningar. På Ryhov är denna tjänst endast 5 % jmf med 75 % i Värnamo. Man kan inte prata om jämlik vård när det skiljer så mycket.

Ett stort tack till alla er som har bidragit med er tid och kunskap idag!

Inga kommentarer: