tisdag, augusti 05, 2008

Back in business

Idag var det ett extra insatt sammanträde med Landstingsstyrelsen. På dagordningen fanns två punkter, varav den ena handlade om remissyttrande över Vårdval Sverige. En stor och viktig fråga som tyvärr regeringen gett alldeles för kort remisstid. Frågan diskuterades på fullmäktige i juni och under sommaren har ett remissyttrande arbetats fram. Socialdemokraterna hade ett eget yttrande . Det är ingen hejd på hur eländigt, sämre och dyrare allt blir om patienterna får ökade rättigheter att välja vårdgivare. Det blev votering. Alliansens förslag vann som väntat. Vänsterpartiet hade skrivit ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. Sammanträdet gick snabbt.

Det var med lite blandade känslor som jag återgick till kansliet. Man har ju kommit in i en viss rytm under sommaren. Det har varit en lång och välbehövlig ledighet. Jag var trött när sommaren kom, men nu finns det ny inspiration för hösten som pockar på. Mejl lästes och besvarades, post sorterades. Ett par nya datum bokades in i kalendern. Dagarna skulle behöva vara fler och längre om man ska hinna allt man vill...
Men jag trivs med att vara tillbaka på kansliet. När man inte sett vänner och kollegor på en tid är det extra roligt att träffas och få prata lite om sommaren o s v. Men också att få "slänga lite käft". Jargongen är ibland rå men hjärtlig. Få vara en del i en gemenskap.
Denna vecka går lite på sparlåga, men nästa vecka är det full fart igen. Precis som det ska va!

Inga kommentarer: