lördag, augusti 16, 2008

Inga Jonasson slår in vidöppna dörrar

Ser i tidningen att Vänsterpartiet i Landstinget med Inga Jonasson i spetsen motionerat om att landstinget ska ta fram en handlingsplan för sexuell hälsa. Jag är mycket förvånad över denna motion. Planeringsdelegationen, där Inga Jonasson är adjungerad, fattade beslut om att ta fram en handlingsplan för sexuell hälsa den 22 maj 2007. Inga Jonasson var närvarande vid detta sammanträde. Detta finns även med i budget- och flerårsplan, vilket Inga mycket väl vet eftersom frågan har lyfts fram på fullmäktige. Det var dessutom Kristdemokraterna som tog detta initiativ.

Motionen kom efter den diskussion som varit i JP om avhållsamhet kontra kondomanvändning. En debatt som blivit ganska märklig. För det handlar ju inte om antingen eller. Inga Jonassons motion är bara ett sätt att få lite utrymme i media, eftersom hon vet om att en handlingsplan är under utarbetande. Det är att slå in vidöppna dörrar. Hade Inga haft ett verkligt intresse av att diskutera frågorna om sexuell hälsa hade hon skrivit en interpellation och undrat hur långt arbetet kommit med handlingsplanen för sexuell hälsa...

Inga kommentarer: