torsdag, augusti 28, 2008

En dag på geriatriska kliniken

Idag har jag iklätt mig de vita sjukhuskläderna och "praoat" på Geriatriska kliniken på Ryhov. Det har varit en intressant och givande dag som har gett ny värdefull kunskap och insikt. Halva dagen gick jag bredvid en undersköterska och fick hjälpa till med det jag kunde hjälpa till med. Hoppas att jag inte var i vägen allt för mycket. Just denna dag var det dock ovanligt lugnt på avdelningen och många lediga platser. Så jag fick väl inte riktigt en rättvisande bild av arbetet på avdelningen.

Som politiker lyfter vi ofta upp och betonar vikten av ett gott bemötande. Det jag såg idag var att personalens bemötande och omsorg präglades av värme och respekt. Ett leende, småprat, en värmande klapp men också respekten för individens behov. Precis så som vi vill att vården ska vara när den är som bäst. Jag fick också möta problematiken när patienter och vårdpersonal inte talar samma språk. Ett problem som sannolikt inte kommer att minska.

Efter lunch gick jag med en sjukgymnast och fick följa rehabiliteringsarbetet och en gå-skola. Det var äldre människor som fått proteser som rehabtränade. Vilken fart och fläkt, men också gemenskap.

Ett stort tack till alla på Geriatriska kliniken som tog hand om mig idag och berättade om sitt arbete och delade med sig av sin kunskap.

Till sist. Bland medikamenter och annat var det en huskur som användes för trilskande magar - trollmos och motion. Ibland är det det enkla och naturliga som är bäst.

Inga kommentarer: