onsdag, augusti 27, 2008

Snart tas första spadtaget

Idag har det varit presskonferens om SMOT-huset. Äntligen ser det ut som att bygget kan börja. Det har varit en lång process och den har faktiskt varit välbehövlig. Alla alternativ har prövats och vi har lyft, vridit och vänt på alla stenar. Beslutet att bygga nytt känns väl genomtänkt. Det är bara att beklaga att personalen på Smålands Musik och Teater fått sväva i osäkerhet om hur det ska bli. Men nu är vi snart i hamn.

I höstas togs ett enigt beslut om att bygga ett nytt hus för scenkonsten. Pengar reserverades i budgeten. När väl anbuden öppnades i somras räckte inte de avsatta pengarna. Ett rejält omtag gjordes. Nu visar det sig att kostnaden trots detta blir 20 procent högre, så det krävs ett nytt investeringsbeslut i fullmäktige om ett nytt hus ska bli en verklighet. Att det ska byggas ett nytt hus för teater, musik och dans är alla partiers gruppledare eniga om. Slutgiltigt beslut fattas dock av fullmäktige den 23 september.

Jag ser fram emot att få följa byggprocessen. Att få se det nya huset för scenkonst växa fram vid Munksjön. Det kommer att bli ett lyft för hela Jönköpings län.

Inga kommentarer: