torsdag, juni 05, 2008

Hur tänker Sida?

Om Sida lägger ner utbildningen "Hälsoinsatser i låginkomstland" är det ett stort svek mot våra medmänniskor i utvecklingsländer. Denna utbildning är oerhört värdefull för hälso- och sjukvårdpersonal som vill göra en biståndsinsats.

Det är bra att kristdemokrater i riksdag och landsting lyfter upp denna fråga till diskussion. Riksdagsledamoten Stefan Attefall har ställt en fråga till biståndsministern och det ska bli intressant att höra hennes svar på frågan om vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkra att utbildning av sjukvårdspersonal för arbete i fattiga länder kommer att bestå?

Inga kommentarer: