onsdag, juni 25, 2008

Inför bekymringssamtal

Dagens ledare i Expressen tar upp problemet med att samhället inte reagerar direkt eller inte alls när unga människor begår lindrigare brott, vilket i förlängningen kan leda in i kriminalitet. När samhället väl reagerar är det ofta för sent.

På Kristdemokraternas riksting som börjar imorgon ska Rapporten "Ungas uppväxtvillkor" diskuteras. Ett av förslagen i rapporten är att man ska införa bekymringssamtal. En metod för att stävja brottslighet bland unga. Precis det som Expressens ledare efterlyser.

Så här står det i partistyrelsens proposition ang. bekymringssamtal:

För att stävja brottslighet bland unga är det viktigt att påföljder blir tidiga och tydliga. Ett sätt att göra det är genom så kallade bekymringssamtal, en metod som tagits fram i Norge. Bekymringssamtalen som äger rum i samarbete med exempelvis Polisen och ungdomssekreterare på orten riktar sig till barn och ungdomar (mellan 8 och 18 år) som för första gången begått ertappas med att ha begått brott . Det ska handla om lindrigare brott som snatteri, skadegörelse eller ringa misshandel. När en ungdom begår ett brott för första gången startas omgående en kort samtalsserie (max 5 tillfällen).
Målet är att skapa reflektion hos den unge och föräldrarna samt att ge föräldrarna stöd att kunna skapa trygghet för barnet. I samtalen går man igenom och diskuterar konsekvenserna av brottet och den unges livssituation på skolan och på fritiden kartläggs för att man skall hitta lösningar på eventuell problematik.
  • Inför bekymringssamtal som brottsförebyggande metod.

Inga kommentarer: