torsdag, juni 26, 2008

Ylva(s) hyckleri!

Socialdemokraterna har högljutt varit emot skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Föraktfullt har man pratat om pigavdrag och att man ska ta hand om sin egen smuts. Ylva Johansson har själv sagt att skatteavdrag för hushållsnära tjänster öppnar upp för en ny låglönesektor.

Med all denna aversion och ideologiska övertygelse borde rimligtvis inte socialdemokrater använda sig av skatteavdrag för hushållsnära tjänster. De tar ju hand om sin egen smuts. Och med Ylvas resonemang om låglönesektor vore det att utnyttja folk.
Men det är långt mellan ideologiskt skrammel och handling hos vissa socialdemokrater. Tänk att Ylva Johansson med rak rygg och stolt blick kan säga: "men jag följer de skatteregler som gäller" när hon begär skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster. Så fint då. Så stark var den ideologiska övertygelsen. Det kallas hyckleri!

Inga kommentarer: