tisdag, juni 10, 2008

Samtal om nationell kulturpolitik

Idag har det varit en heldag med samtal om en ny nationell kulturpolitik. SKL inbjöd till seminarium och intresset var stort. Förmiddagen ägnades åt inspel om kulturpolitik. Den som provocerade fram mest synpunkter var nog Torgny Sandgren från Ungdomsstyrelsen som pratade om deltagarkultur och som mer eller mindre menade att det var en motsättning mellan satsningen på de regionala institutionerna och en satsning på deltagarkultur. Kort sagt, ut med det gamla och in med det nya. Det nya, deltagarkultur gör inga skillnader mellan publik och aktör, konsument och producent. Jag tror att det behövs både och. Det är inte antingen eller.

Eftermiddagen har ägnats åt samtal i form av Open Space-samtal. För mig var det första gången jag deltog i något liknande och det var intressant och givande. Det intressanta med denna modell är att frågorna lyfts av deltagarna, deltagarna sätter därmed agendan för samtalen. Alla bidrar utifrån intresse och kunskap. Resultaten av dessa samtal ger input till SKL:s arbete med ett positionspapper om kulturpolitik, men också till Kulturutredningen. Många av de förslag som lyftes kan man med fördel ta med sig hem till den lokala och regionala kulturdiskussionen.

Seminariet avslutades med trevligt mingel och buffé.

Inga kommentarer: